A A A

Indywidualne lekcje pływania dla dzieci i dorosłych

Liczba osób Cena za lekcję
1 45zł + bilet
2 60zł + bilet
3 70zł + bilet
4 80zł + bilet

 

 

Regulamin lekcji indywidualnych obowiązujący na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim

1. Lekcje indywidualne odbywają się na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim i prowadzone są jedynie przez instruktorów zatrudnionych na Krytej Pływalni.

2. Zgłoszenia na lekcje indywidualne odbywają się w kasie pływalni, telefonicznie - 511-311-225

3. Instruktorzy kontaktują się w celu ustalenia terminu pierwszych zajęć, o ile są wolne terminy.

4. W razie braku miejsc w danym okresie, o kolejności decyduje termin zgłoszenia.

5. Opłata za lekcje indywidualne odbywa się w kasie pływalni, przed lekcją.

6. Lekcja z instruktorem trwa 45 minut.

7. Łączny czas pobytu ucznia na pływalni, od momentu przekroczenia bramki kasowej wynosi 60 minut.

8. Po przekroczeniu tego czasu, zostanie naliczona dopłata według cennika pływalni.

9. Rodzic niepełnoletniego ucznia w przypadku nieobecności go podczas lekcji zobowiązany jest do zostawienia instruktorowi swojego numeru telefonu, o ile sam nie korzysta z basenu.

10. Uiszczenie opłaty za lekcje indywidualne jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zarządzeń obowiązujących na Krytej Pływalni.