A A A

 

 AKADEMIA PŁYWANIA wznawia zajęcia nauki pływania.

Informujemy iż pierwsze zajęcia odbędą się 4.05.2021 zgodnie z harmonogramem godzinowym obowiązującym przed przerwą.

Jednocześnie informujemy iż w pierwszej kolejności zostaną odrobione zaległe zajęcia niezrealizowane w marcu.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem zajęć i wytycznymi na stronie www pływalni oraz stronie Facebook Akademia Pływania.

 
 b_541_765_16777215_00_images_ugim_179858540_2926033817666075_6569320193392034778_n.png
 

 

KONTAKT:


 FACEBOOK
https://www.facebook.com/akademiaplywaniasokolow

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

nr. tel.: 511-311-225 

 

REGULAMIN 

AKADEMII PŁYWANIA

Przy Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim

1. Organizatorem zajęć jest Akademia Pływania przy Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.
2.Zajęcia mają charakter etapowy oraz prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy.
3.Rozpoczęcie zajęć jest poprzedzone zebraniem organizacyjnym z organizatorem bądź prowadzącym zajęcia.
4.Przystąpienie do zajęć oznacza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w nauce pływania. Nie jest wymagane
zaświadczenie lekarskie.
5.Harmonogram zajęć:
- Zajęcia będą się odbywały: Wtorki i Czwartki lub Poniedziałki i Środy (w godzinach 15-20).
6.Podział i godziny zajęć poszczególnych grup zostanie ustalony przez organizatorów i podany do wiadomości zainteresowanych.
7.Kryterium podziału na grupy jest wiek i umiejętności adepta.
8.Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszeniowej, dostępnej pod tablicą informacyjną Akademii pływania, na stronie
Facebook –Akademia Pływania oraz na stronie internetowej –www.basen.sokolow-mlp.pl
9.Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni oraz regulaminu Akademii
Pływania.
10.Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy i ratownik. Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają
opiekunowie dziecka.
11. Płatności:
a) Płatność za zajęcia wynosi 144 zł za osiem zajęć w miesiącu.
Opłatę należy uiścić najpóźniej, po pierwszych zajęciach danego miesiąca.
b) Zniżka Rodzinna: Płatność za kolejne dziecko z rodzeństwa wynosi 126 zł.
c) Nieobecności. W przypadku nieobecności na co najmniej połowie zajęć w miesiąc AKADEMIA PŁYWANIA pomniejsza kwotę za
zajęcia w kolejnym miesiącu do 108 zł. (dotyczy to również kolejnego dziecka z rodzeństwa).
d) W przypadku gdy zajęć w miesiącu jest mniej niż osiem, odliczenia za nieobecności nie obowiązują.
e) Za pojedyncze nieobecności AKADEMIA PŁYWANIA nie dokonuje zwrotów.
f) Wszelkie sytuacje losowe będę rozstrzygane indywidualnie wyłącznie przez instruktorów prowadzących.
12. W przypadku nieobecności ucznia przez miesiąc bez usprawiedliwienia, istnieje możliwość wykreślenia ucznia z listy.
13.Opłata za zajęcia obejmuje wstęp na pływalnię oraz 45 min zajęć z instruktorem.
14. Po przekroczeniu przez ucznia 1 godziny zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem basenowym.
15.Opiekunowie chcący przebywać na hali basenowej muszą wykupić osobny bilet wstępu.
16.Opiekun zobowiązany jest odprowadzić dziecko na zbiórkę z instruktorem i odebrać dziecko ze zbiórki po skończonych zajęciach.
17. Opiekun odprowadzający ucznia tylko na zbiórkę początkową i końcową otrzymuje darmowy kluczyk na czas 15 minut w celu
pomocy dziecku w szatni. Po przekroczeniu tego czasu przed zwrotem kluczyka, zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem.
18.Zajęcia  niezrealizowane z przyczyn organizatora zostaną zrealizowane w innym terminie.
19.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad w prowadzeniu szkoły oraz regulaminu w dowolnym terminie.
20. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi instruktorami.
21. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć i nagrań wykonanych podczas zajęć
oraz przetwarzanie danych osobowych przez AKADEMIĘ PŁYWANIA. i Krytą Pływalnię w Sokołowie Młp. (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z
dn. 29.08.97. o ochronie danych  osób.) w celach związanych z działalnością AKADEMII PŁYWANIA i promocji działalności
prowadzonej przez AKADEMIĘ PŁYWANIA.
22. Opiekun prawny zapoznał się z zasadami zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) na stronie:
http://www.basen.sokolow-mlp.pl/index.php/aktualnosci/komunikaty
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele i potrzeby Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.
23.Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
24.Nieprzestrzeganie regulaminów powoduje skreślenie uczestnika z listy bez możliwości zwrotu kosztów.
25.Harmonogram zajęć, informacje bieżące umieszczane będą na tablicy informacyjnej w holu pływalni oraz na stronie
www.basen.sokolow-mlp.pl/i Facebook Akademia Pływania.

 

Karta zgłoszeniowa (Link do pobrania) 

KARTA ZGŁOSZENIOWA